zwartekat

Bewust worden en bewust zijn...

Bewuste Wezens

» Wij mensen zijn bewuste wezens. Door ons bewustzijn kunnen we allerhande ervaringen opdoen. Als er geen bewustzijn is, is het onmogelijk om zintuiglijke ervaringen op te doen in de wereld om ons heen, in de vorm van zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Zonder bewustzijn zouden we geen innerlijke ervaringen hebben als denken, verbeelden, onthouden en verlangen. Bewustzijn wordt omschreven als een subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weet hebben van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen mentale processen. (weet hebben van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen) Verwante begrippen zijn: besef, notie, zich realiseren, weet hebben, doordrongen zijn (van), in de gaten hebben en in zekere mate ook bezinning en geweten. Het bewustzijn is datgene wat we in de gaten hebben, op welke wijze dan ook." Je bent je er dan bewust van." Oftewel het is onder je aandacht. Je ziet, je voelt, je denkt of schildert bijvoorbeeld iets.
Allemaal voorbeelden van wat bewustzijn inhoudt. Maar waar zit nou je bewustzijn? Is dat in je hoofd? In je hart? En stopt je bewustzijn als je sterft? Of laat je simpelweg je lichaam achter als een stoffelijk omhulsel en gaat je bewustzijn verder?

"In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt"   (Lao Tse)

Dan over bewustwording... Dat heeft meer te maken met je eigen ontwikkeling en jezelf leren kennen. De eerste stap op een spiritueel pad bijvoorbeeld is bewustwording. Bewustwording is niet anders dan: ontwaken, wakker worden, ervaren wat er gebeurt in je leven en ontdekken wat hiervan de samenhang is. Bewustwording en de ontwikkeling daarvan, is voor veel mensen nog helemaal niet zo eenvoudig. Bewustwording vergt een stuk discipline en doorzettingsvermogen, plus de bereidheid om naar zichzelf en het eigen gedrag te kijken. Soms is het lastig om jezelf te observeren. Voor een deel heeft dat vaak te maken met de angst dat er zaken naar boven komen die men liever niet wil weten of zien van zichzelf. Voor mensen die hoog sensitief zijn, is de noodzaak tot bewustwording en ontwikkeling vaak nog sterker om inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Op dit gedeelte van de website omschrijf ik een aantal van de vele aspecten van bewust worden en bewust zijn.