zwartekat

Alles is Energie...

Geen materie

» Als je aan energie denkt, dan komen er in eerste instantie zaken als zonne- en wind energie in je op. Misschien denk je aan olie, gas en elektriciteit. Maar als ik je zeg dat echt alles uit energie bestaat en dat energie een vorm van licht is, dan zal je vast je wenkbrauw optrekken en vragen om wat meer uitleg. Als ik dan ook nog durf te beweren dat zelfs onze gedachten trillingen van energie zijn en dat je gedachten invloed hebben op jezelf en alles om je heen, dan ga ik wellicht wel erg ver. Toch is dit steeds meer wetenschappelijk aan te tonen en komen wetenschap en de new-age beweging ook steeds meer op één lijn in deze bewering.
Alle materie en non-materie in het universum bestaat uit leegte en energie. Alles is namelijk gemaakt van hetzelfde spul en als je zou inzoomen op deze elementaire deeltjes (atomen) dan zie je dat ook atomen niet vast zijn en voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaan. Ruimte waarin negatief geladen deeltjes (elektronen) zich razendsnel om een positief geladen kern (nucleus) heen bewegen.
Misschien een raar idee, dat een tastbaar voorwerp hoofdzakelijk uit ruimte bestaat. De deeltjes binnen een atoom en de verbindingen met andere atomen bewegen echter zo snel, dat je het als een vast en statisch voorwerp ervaart en ook als zodanig kunt gebruiken. Alles in het universum is gemaakt van atomen dus is de stelling 'alles is energie' ineens niet meer zo ver gezocht of wel? Of je het nu hebt over tastbare voorwerpen (steen, hout) levende wezens, of onzichtbare zaken. (lucht) Op microniveau is alles constant in beweging. Energie zou je kunnen zien een soort basis voor de gehele kosmos. Alles is één en het zelfde, verbonden met alles en iedereen. Onthoud deze laatste zin. Je zult het op dit gedeelte van de website nog geregeld terugzien.