zwartekat

Ho'o pono pono

Verander jouw wereld

» Verbeter de wereld, begin bij jezelf, luidt een oud Hollands gezegde. Dit is ook een heel oude overtuiging bij Hawaiïaanse Kahuna's (sjamaan of priester) en die gaat daarin nog een stapje verder. Deze overtuiging genaamd Ho'o pono pono gaat er vanuit dat de wereld om ons heen een uitdrukking is van onszelf. Je bent totaal verantwoordelijk voor je wereld, géén uitzonderingen! Door jezelf te helen en te herprogrammeren, zou het mogelijk moeten zijn om vervelende ervaringen te doen verdwijnen en dus ook de wereld om je heen te helen. Dit gebeurt door het bewust uitspreken van 4 eenvoudige zinnen waardoor je de harmonie, allereerst in jezelf en daardoor in de wereld zult herstellen. Wees de verandering die je in de wereld wil zien, zo luidt ook een beroemde uitspraak van M. Ghandi We zijn het middelpunt van ons eigen Universum: de hoofdrolspeler in ons eigen blijspel of drama. De manier waarop we de wereld ervaren, is een weerspiegeling van onze innerlijke beleving. Als we ons ergens aan storen, ziek zijn of gespannen, is de plaats om naar een blijvende oplossing te zoeken niet buiten, maar binnen onszelf. Door de Ho'oponopono te doen, herstelt de harmonie, ten eerste in onszelf en daardoor in de wereld die ons omringt. Dit gebeurt zonder dat het nodig is om eerst een situatie of probleem te analyseren. Een vreugdevol, rijk en vredig leven is voor iedereen mogelijk op een bijzonder eenvoudige wijze.

Verantwoordelijkheid of schuld?
Als ik verantwoordelijk ben voor de wereld waarin ik leef, is het dan mijn schuld dat er oorlog is, of dat mensen ziek worden? Nee, dat absoluut niet. Maar er is wel een reden waarom je met juist die ervaring geconfronteerd wordt. Er kan alleen iets in je wereld bestaan als je zelf een vergelijkbare vibratie in je energieveld bezit. Zie je op het journaal iemand die een ander pijn doet? Dan is er een vergelijkbare vibratie in je energieveld. Anders zou iets dergelijks niet in je leven kunnen voorkomen. Je zou dan onmogelijk een dergelijk signaal kunnen opvangen. Zie het als een radio. Daarmee kun je sommige dingen ontvangen en anderen niet. Datgene wat je kunt ontvangen is alleen mogelijk omdat de radio zo gemaakt is dat hij die frequenties kan laten binnenkomen. Jij bent te vergelijken met een radio die alle frequenties waarmee jij in vibratie bent, kunt ontvangen: de goede, de slechte, de mooie, de lelijke.

Het herstellen van iets met Ho'o ponopono
Velen van ons zijn gevangenen van ons onderbewustzijn. Het zijn programma's van het onderbewuste die, zonder dat we ons daar van bewust zijn, het merendeel van ons handelen en onze gedachten beïnvloeden. Zolang ons onderbewuste vol zit met oude programma’s wordt ons bewustzijn daar volledig door beheerst en kunnen we ons niet openen voor de wijsheid van het universum. Deze oude informatie is er de oorzaak van dat we de (niet altijd gewenste) werkelijkheid ervaren zoals die is. Vergeef datgene waarvan jij denkt dat het je gevoelens of gedachten veroorzaakt. Elk probleem, wat het ook is, geeft aan dat er een oud programma losgelaten moet worden. Het probleem biedt een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met dat oude programma en om aan het universum te vragen het los te kunnen laten. Het universum zal transformerende energie sturen waardoor dat kan gebeuren. Problemen zijn daarom de eerste stap tot heling, althans als je de kans tot heling aangrijpt, het is namelijk zo eenvoudig.

De oplossing? Vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste. Door het uitspreken (in gedachten of hardop) van een aantal eenvoudige zinnen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma's die het onderbewuste domineren definitief weggebrand. Deze zinnetjes zijn: het spijt me, vergeef me, ik hou van je en dank je. Zeg deze zinnetjes altijd en vooral als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat je zegt ik hou van je, tegen jezelf of het universum, dat angst en ergernis verdwijnen. Pure liefde en harmonie komen er voor in de plaats. Als je Ho'oponopono beoefent voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnengaat.

De vier zinnen zijn sleutels die ervoor zorgen dat de energie van het bovenbewuste kan binnenstromen in het bewustzijn. Vervolgens ruimt die energie allerlei oude programma's, die zich in het onderbewuste bevinden, op. Dat zijn programma's die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, teleurstelling, pijn, zelfbeklag, opgelegde normen etc. Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om schoon te worden van oude programma's. De bedoeling van deze zinnetjes is allereerst te accepteren wat er is, ook als wat zich in de realiteit voordoet vervelend lijkt. Een probleem wordt gezien als een kans om iets ouds op te ruimen en daarom als iets positiefs. Anderzijds zijn de zinnen bedoeld om de energie van oude programma’s op een liefdevolle manier vrij te laten. Alleen als je iets lief hebt kan het vrijgelaten worden, je verzetten tegen oude programma’s maakt het alleen maar erger. Daarom is liefhebben van de realiteit, zoals die is, een voorwaarde voor de schoonmaak van het onderbewuste.

Het verhaal van de psychiater die patiënten genas zonder ze te zien. Onlangs kwam een bekende Amerikaanse schrijver van boeken over persoonlijke groei, Joe Vitale, in aanraking met Ho'oponopono. Hij had een verhaal opgevangen over een psychiater die patiënten kon genezen zonder ze te zien. De psychiater werkte in een kliniek waar zwaar gestoorde criminelen werden behandeld. Voordat hij er kwam was het er een puinhoop. Personeel dat overspannen en ziek werd, veel onveiligheid etc. Echter, toen hij daar ging werken ging het beter. De patiënten genazen op miraculeuze wijze. Het wonderlijke is dat de genezingen plaatsvonden zonder dat de psychiater de patiënten zag. Hij deed een soort genezing op afstand. De psychiater ging ervan uit dat de patiënten deel uitmaakten van zijn wereld en dat hij verantwoordelijk was voor alles wat deel uitmaakte van zijn wereld en dat hij alles in zijn wereld kon genezen via de eenvoudige methoden van Ho'oponopono. Dus keek hij slechts naar de dossiers van de patiënten en zei ondertussen:
I love you (tegen het universum), please forgive me (voor de imperfecties in mijn wereld), I am sorry (voor de imperfecties in mijn wereld), thank you (voor de mogelijkheid om de imperfecties te genezen).

Die psychiater is Dr. Ihaleakala Hew Len en Joe Vitale kwam hem op het spoor en samen met hem heeft hij het revolutionaire boek Zero Limits geschreven. Dit boek heeft de potentie in zich om niet alleen de wereld om je heen maar hele de hele wereld te veranderen. Het boek zal het wereldwijd ontwaken wat nu plaatsvindt stimuleren. Ervaar eenheid en harmonie en daarmee een betere wereld.

De methode die Len gebruikt, lijkt haast te simpel om waar te zijn: “Het enige dat ik doe, is honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor de schadelijke informatie. Ik stel me er helemaal voor open. Vervolgens zeg ik ‘Het spijt me, vergeef me alsjeblieft.’ Daarna geef ik het terug aan de Bron. Mijn ervaring is dat informatie hierdoor wordt geneutraliseerd en de natuurlijke orde wordt hersteld. Dat is genezing. De informatie wordt als het ware gereset en keert terug naar de oorspronkelijke oertoestand, back to zero.”