zwartekat

Hoog Sensitieve Kinderen

Prikkels

» Hoog sensitief word je dus niet, dat ben je vanaf je geboorte, wat impliceert dat ook kinderen op jonge leeftijd al 'last' kunnen hebben van deze eigenschap. Hoog sensitieve kinderen (HSK) zijn vaak opmerkzaam; behoedzaam; snel 'vol' of overprikkeld; 'anders' dan andere kinderen; empathisch, creatief en gewetensvol. Ze ontvangen veel informatie (prikkels) en verwerken deze intensief. Op cognitief gebied heeft een hoge sensitiviteit ook zijn uitwerking: deze kinderen hebben vaak een goed geheugen, een grote woordenschat voor de leeftijd, stellen diepzinnige vragen, zijn zorgvuldig en hebben aandacht voor detail, werken graag zelfstandig en hebben een hekel aan oefenen en herhalen. Bepaalde symptomen van bekende diagnoses als ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger en NLD kunnen soms ook wijzen op hoog gevoeligheid. Wanneer je zo open staat voor indrukken, sferen, energieën, emoties en prikkels zoals geluid, warmte, kou, licht, enz. kun je twee dingen doen: vluchten (terugtrekken in je innerlijke wereld: introvert gedrag) of terugkaatsen wat je ervaart door extravert en druk gedrag onder het mom van ‘wat erin komt moet er ook weer uit’.

Aandacht
Bijna alle hoog sensitieve kinderen hebben een probleem met de aandacht. Ze zijn snel afgeleid. Doordat ze heel veel dingen opmerken, is het moeilijk kiezen wat hun aandacht krijgt. Ze zijn vaak in gedachten met zoveel dingen tegelijk bezig waardoor hetgeen ze aan het doen waren, niet af komt. Het is echter niet altijd het geval, ze kunnen op andere momenten juist weer extreem geconcentreerd met iets bezig zijn. Ze hebben dan ook geen concentratiestoornis maar alleen veel moeite de aandacht te verdelen en daarbij prioriteiten te stellen. Ze hebben daardoor een (te) laag werktempo op school of worden (te) dromerig genoemd. Hoog sensitieve kinderen hebben meestal een rijke fantasie waarin ze helemaal kunnen opgaan, ze zijn snel afgeleid door hun innerlijke wereld. In hoeverre een kind kan leren onder druk te presteren, sneller door te werken of iets te doen wat niet hun interesse heeft, hangt ook samen met andere karaktereigenschappen zoals het doorzettingsvermogen.
Omdat hoog sensitieve kinderen het ook vaak moeilijk hebben met zichzelf is het belangrijk de opvoeding hierop af te stemmen. Ook een onderwijzer zou er goed aan doen zich te verdiepen in deze materie. Hoog sensitieve kinderen zijn leerlingen die vaak visueel-ruimtelijk leren. Dat betekent dat zij erg zijn ingesteld op en een voorkeur hebben voor visuele informatie, overzien het geheel en leren door ervaren, onderdompelen, associëren en creatieve verwerkingen. Veel lesmethoden zijn niet ingesteld op het visueel-ruimtelijk leren waardoor het kan lijken dat HSK de stof niet beheersen of niet begrijpen. Hun leerhouding is actief en zorgvuldig, hierin kunnen zij ook te ver doorschieten. Ze kunnen dan perfectionistisch worden en zich verliezen in details.

Jongens en meisjes
Er zijn evenveel jongens hoog sensitief als meisjes. Wel uiten jongens overprikkeling vaker door middel van agressief of druk gedrag. Meisjes huilen vaker of vertonen extreem aanpassingsgedrag. HSP is bij meisjes over het algemeen wat meer gewaardeerd dan bij jongens. Gevoeligheid wordt nu eenmaal bestempeld als een vrouwelijke eigenschap.

Kenmerken
Bij hoog sensitieve kinderen herkennen we, net als bij volwassen HSP diverse kenmerken. Deze kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hoog sensitiviteit, dat in een kind herkenbaar moet zijn.

Kenmerken op lichamelijk gebied:

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
 • geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Kenmerken op emotioneel gebied:

 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Kenmerken op mentaal gebied:

 • een goed geheugen hebben
 • voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
 • snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • diepzinnige vragen stellen
 • eindeloos willen weten ‘waarom’
 • resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
 • een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)
 • kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • moeite hebben met structureren en organiseren
 • een hekel hebben aan oefenen en herhalen
 • dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
 • liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Kenmerken op spiritueel gebied:

 • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • zeer hechten aan de waarheid
 • gericht zijn op liefde en vrede
 • diep nadenken over levensvragen
 • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
 • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘mediator’)

Spiritueel / paranormaal.
Sommige kinderen geven blijk van paranormaal/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoog sensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:

 • geesten of entiteiten ervaren
 • communiceren met 'onzichtbare vriendjes'
 • telepathische vermogens bezitten
 • gebeurtenissen voorzien
 • licht en kleuren (aura’s) waarnemen
 • herinneringen aan vorige levens hebben

Omdat hoog sensitiviteit veelal een erfelijke eigenschap is, is één van de (groot)ouders dat waarschijnlijk ook. Door inzicht in deze eigenschap helpt u dus niet alleen uzelf, maar weet u ook beter wat er in uw kind omgaat.