zwartekat

Intu´tieve ontwikkeling

Luister naar jezelf

» Iedereen kent wel de tweestrijd wanneer een keuze moet worden gemaakt zoals men zegt tussen het verstand en gevoel. Maar die keuze wordt erg moeilijk wanneer het niet uw intu´tie is van waaruit u een keuze maakt of handelt, maar vaker vanuit uw emoties of angsten. Aan de andere kant heeft u uw verstand (ratio) of uw ego, maar dat houdt zich meestal ook krampachtig vast aan basisovertuigingen of zogenaamde zekerheden. Op die manier kiest u niet echt vanuit uw oprechte innerlijke zelf en komt u vroeg of laat weer voor dezelfde keuze te staan met dezelfde verwarring.
Iedereen beschikt over intu´tie. Intu´tie kan worden omschreven als een ingeving. Een vorm van direct weten zonder dat men dit beredeneerd heeft. In de filosofie wordt het begrip intu´tie gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. Wanneer u contact heeft met uw intu´tie, dan maakt u in feite aansluiting op de Akasha of het nulpuntveld. Intu´tie kan ook worden gevormd en ontwikkeld. Door dit te ontwikkelen verruimt u uw bewustzijn en stimuleert u uw spirituele ontwikkeling en persoonlijke groei. Uw kijk op het leven kan veranderen door een dieper besef van wie u bent en wat u kunt. Uw (latent) aanwezige vermogens kunnen naar boven komen, ook als u denkt dat u niet beschikt over deze 'gaven' en dit nooit zal kunnen! U zult ervaren dat het tegendeel waar is, dat u dit wel degelijk kunt en dat u tot veel meer in staat bent dan u zelf misschien voor mogelijk houdt.

Afgestompt?
De omstandigheden van het leven in een moderne stadsomgeving hebben de neiging te maken dat wij werktuigelijk gaan reageren op gebeurtenissen om ons heen. Wanneer wij echter in een ongerept natuurlijke omgeving moesten leven, in omstandigheden waarin het negeren van details om ons heen waarschijnlijk onze dood kon betekenen, dan zouden we onszelf er waarschijnlijk op betrappen dat we aan alles in onze omgeving bewust aandacht schonken, op een manier waarvan we in ons huidige leven in de stad niet zouden dromen. Dan zouden we iedere zintuigelijke waarneming die tot ons doordrong bewust op waarde schatten, met het gevolg dat onze fysieke zintuigen aanmerkelijk werden verscherpt.

Hoe ontwikkel ik mijn intu´tie?
De cursuscentra voor intu´tieve ontwikkeling schieten als paddenstoelen uit de grond. Onderwerpen als energie, auraĺs, chakraĺs, healing, aarden, visualisatie en meditatie zijn zaken die uitgebreid aan bod komen in een cursus intu´tieve ontwikkeling. Maar vooral leert u te luisteren naar uzelf. Mocht u het toch nodig achten uw ontwikkeling een handje te helpen en u heeft het geld er voor over, dan is zo'n cursus in elk geval een goed begin. Is het noodzakelijk? Nee. Maar u zult het dan wel allemaal zelf moeten doen. Hoe? Door een open mind houding, door veel te lezen, veel te leren en leren vertrouwen op de kennis die eigenlijk al in u zit.

Intu´tie laat zich niet dwingen. Toch kunt u besluiten op uw intu´tie te leren vertrouwen en u er voor open te stellen. Dit vergt wat toewijding, discipline, aanpassingsvermogen en planning binnen het veelal drukke bestaan van de westerse mens van tegenwoordig, maar is absoluut noodzakelijk. Belangrijk is evenwicht, ontspanning, rust, stilte en aandacht voor uzelf, want door met aandacht te zijn bij uw zintuigen, vergroot u uw waarnemingsvermogen. Als u diep in uzelf kijkt, weet u hoe belangrijk het is om ontspannen en evenwichtig te zijn. Ontspanning en evenwicht bevorderen de intu´tie omdat er dan ruimte voor is. Alle ruimte die werd ingenomen door emoties, angsten, vermoeidheid e.d. staat dan de intu´tie ter beschikking. Dit bereikt u door bijvoorbeeld een lange wandeling in de natuur of door Yoga of Tai chi. Beter nog zou zijn om geregeld te gaan mediteren.

Een gezonde levensstijl is tevens van essentieel belang. Beweeg. Eet bewust en gezond. Rust. Beperk alcohol, nicotine, medicijnen en verdovende middelen! Deze middelen kunnen uw waarneming en gevoel vertroebelen, wat niet bevorderlijk is voor de intu´tie.

Oefening baart Intu´tie
Om de intu´tie-spieren te trainen en vertrouwen te kweken, kunt u oefeningen doen. Er hangt niets van af, dus beschouw het als een spelletje. Ga ervan uit dat u enorm intu´tief bent. Als de telefoon rinkelt, vraag uzelf dan af of het een man of een vrouw is. Maak het steeds moeilijker: wie is de persoon die belt? Waarover zal het gesprek gaan? Wacht met opnemen, wees even stil en vertrouw op uw eerste ingeving. Ga ervan uit dat u enorm intu´tief bent. Ontspan, doe uw ogen dicht en zing een zin uit het eerste liedje dat in u opkomt. Zet nu de radio aan en luister of het klopt. Leg een schrift en een pen op uw nachtkastje en schrijf uw dromen op zodra u wakker wordt. Misschien kunt u er op het eerste gezicht niets mee, maar leert u gaandeweg de symbolen van uw intu´tie begrijpen. Raadpleeg de Tarot, ga pendelen of sla het Boek met alle antwoorden open. Die hulpmiddelen vertellen wat er in uw onderbewuste leeft en daar komt uw intu´tie ook vandaan.

Linda Keen
Al bijna 30 jaar wordt het boek Intu´tieve ontwikkeling van Linda Keen gezien als ÚÚn van de betere uitgaven op dit gebied en is sowieso in Nederland een van de bekendst verschenen basisboeken over intu´tieve ontwikkeling. Nog steeds is dit boek een onovertroffen en betrouwbare gids op het gebied van intu´tie en spiritualiteit in het dagelijks leven.

Waarom wil ik dit doen?
Op alle gebieden van het leven kunt u plezier hebben van uw intu´tie. Of het nu gaat om relaties, beslissingen, uw werk of uw gezondheid. Als u uw intu´tie hebt ontwikkeld en er vertrouwen in hebt, kunt u er op al die gebieden goed gebruik van maken. In uw relaties kunt u beter aanvoelen wat goed voor u is. (als u uw vooroordelen opzij kunt zetten die u door vroegere ervaringen heeft opgedaan) Uw beslissingen zijn spontaner en daarmee minder 'bedacht' en aangezien u toch niet alles van tevoren kunt overdenken, zijn ze waarschijnlijk ook fundamenteler. Als u aanvoelt wat goed voor u is zult u ook dingen die niet goed voor u zijn beter en gemakkelijker kunnen zien en misschien dan ook lßten. Dat wat wel goed voor u is zult u koesteren. Uw vertrouwen geeft u een goed gevoel. Te weten dat er 'iets' in u is wat u helpt, precies weet wat goed is, kan u een gevoel van vrijheid en geborgenheid geven. Geluk dus.

Als dat niet 'nuttig' is...