zwartekat

Nieuwetijdskinderen...

Anders dan Anders

» Het valt niet mee om in het kort uit te leggen wat een Nieuwetijdskind is. Een nieuwetijdskind, ook wel aangeduid als kristal-, indigo-, sterre- of regenboogkind, is een veel gebruikte benaming voor kinderen die 'anders' zijn. Wat is dan dat 'anders'? En zijn deze kinderen werkelijk zo anders? In een zoektocht op het internet loop je al gauw tegen verschillende stellingen aan die het niet bepaald gemakkelijker maken om je mening daarover te vormen. Alleen al de vele benamingen die een kind mee krijgt voor vaak dezelfde kenmerken is behoorlijk verwarrend.

Kenmerken
Nieuwetijdskinderen is de verzamelnaam voor alle kinderen die te herkennen zijn aan een groot aantal kenmerken. Daar naast zijn ze te verdelen in twee groepen en wel de Indigo’s of de Kristalkinderen. De vraag blijft of ze sinds kort hier zijn of al veel langer op aarde geboren worden. Daar zijn de meningen sterk over verdeeld. Men is in de media pas aandacht gaan schenken aan deze kinderen toen bleek dat er steeds meer gevallen waren van ADHD. Naar mijn mening zijn ze er altijd al geweest. Een aantal kenmerken betreft beide groepen waar iedereen het over eens is:

- Hooggevoelig. (HSP- High sensitive person)
- Aangeboren wijsheid.
- Uiterst alert.
- Spiritueel onderlegd.
- Intuďtief.

Verschil tussen Indigo's en Kristalkinderen.
Het verschil tussen Indigo's en kristalkinderen zit hem in de aard van het karakter.
Indigo is druk, aanwezig, haantje de voorste, prater, snel verveeld, weinig concentratie, mentaal snel, goede grove motoriek, mindere fijne motoriek, driftig, sterk, extravert. Indigokinderen danken hun naam aan de blauw/paarse kleur van hun aura, verbonden met het voorhoofdchakra of derde oog chakra die als kleur indigo heeft. Alle kinderen met ADHD, bepaalde vormen van Autisme en PPD-NOS vallen in deze categorie. Wat weer niet wil zeggen dat alle indigo's ook automatisch belast worden hiermee(!) Indigokinderen worden dikwijls gezien als de herrieschoppers.

Kristal is rustig, bedachtzaam, intelligent, leeft in een eigen wereld, sterke eigen wil, goede fijne motoriek, mindere grove motoriek, introvert. Kristalkinderen danken hun naam aan de hoge vibratie in hun kruinchakra die de kleur wit vertegenwoordigt, kristal helder. Deze kinderen noemt men 'vredestichters', Jezus Christus (Kristal!) was er hier één van. Bepaalde vormen van Autisme vind je onder deze groep kinderen ( het ‘volledig naar binnen gekeerd’ zijn). Kristalkinderen worden vaak gezien als wereldvreemd, wat niet zo verwonderlijk is met hun rustige, nadenkende natuur.

Hun Geschenk aan Ons: het Openen van ons Hart en het Aanpassen van onze Energetische Systemen voor de Nieuwe Aarde.
Het Geschenk van de Nieuwe Kinderen aan de Planeet is van groot belang. De Indigokinderen maken het ons mogelijk om beperkende en onderdrukkende gedachte- en geloofssystemen die zijn gebaseerd op controle en macht, te doorbreken. Zij helpen ons deze te vervangen door een nieuwe energie die is gebaseerd op liefde, acceptatie en vrede. De Kristalkinderen helpen ons onze macht en de Ruimte van ons Hart op te eisen en om onszelf stevig te aarden in het Nieuwe Raster. Zij leren ons om onze spirituele gaven te accepteren als ons geboorterecht en om de creatie van wonderen te zien als een normale activiteit.
Zij leren ons om eerbied te hebben voor onszelf en voor onze Planeet, om de schoonheid en het wonder en de vreugde te zien van de hele Schepping, en te beseffen dat wij allemaal Medescheppers zijn in dit prachtige project genaamd "Nieuwe Aarde".
Wij leren om te leven zoals zij dat doen, in het huidige moment, niet beďnvloed door verleden of toekomst. Wij leren om vanuit het Hart te leven, om te vergeven en tolerantie en onvoorwaardelijke acceptatie te oefenen.
Wij leren om te scheppen door Intentie en Concentratie, en wij leren dat de ware betekenis van Overvloed niet individuele hebzucht is maar collectieve behoefte en delen. Wij leren het belang van steun en liefde en eigenwaarde.

Nieuwetijdskinderen nemen geen gemakkelijke taak op zich: het zijn kinderen die niet op de materie gericht zijn, maar juist op de spirituele dimensies van het leven. En zij dragen de nieuwe spirituele energieën in hun eigen hart mee naar de aarde. Maar ze worden geboren in een samenleving die alsmaar materialistischer wordt. En dus mag een nieuwetijdskind bij dat nieuwe leven op aarde op heel wat weerstand en tegenstand rekenen…